exit
Vă mulțumim pentru interesul acordat cooperării! Managerul va lua în considerare cererea dvs. și vă va contacta cât mai curând posibil.
+40747239353
Comandă Apel
Politică
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. General

 1. Această politică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este întocmită în conformitate cu cerințele Legii Ucrainei „privind protecția datelor cu caracter personal” și definește procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsuri pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal ale SRL „Artmash” (în continuare - operatorul).
 2. Operatorul își stabilește drept cel mai important obiectiv și condiție pentru implementarea activităților sale respectarea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului atunci când prelucrează datele sale cu caracter personal, inclusiv protejarea drepturilor la confidențialitate, secretele personale și de familie.
 3. Această politică de operator privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare - politica) se aplică tuturor informațiilor pe care operatorul le poate primi despre vizitatorii site-ului web http://artmash.ua .

 
2. Principalele concepte utilizate în politică

 1. Prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal - prelucrarea datelor cu caracter personal folosind tehnologia computerizată;
 2. Blocarea datelor cu caracter personal - suspendarea temporară a procesării datelor cu caracter personal (cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);
 3. Website - un set de materiale grafice și informaționale, precum și programe și baze de date computerizate, care le asigură disponibilitatea pe internet la adresa rețelei http://artmash.ua ;
 4. Sistem de informații despre date cu caracter personal - un set de date cu caracter personal conținute în baze de date și care asigură prelucrarea acestora de tehnologii informaționale și mijloace tehnice;
 5. Anonimizarea datelor cu caracter personal - acțiuni, în urma cărora este imposibil să se determine fără utilizarea informațiilor suplimentare proprietatea datelor cu caracter personal asupra unui anumit utilizator sau a unui alt subiect de date cu caracter personal;
 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), regăsire, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal;
 7. Operator - organism de stat, organ municipal, persoană juridică sau fizică, independent sau în comun cu alte persoane, organizează și (sau) prelucrează date cu caracter personal, precum și determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date personale;
 8. Date cu caracter personal - orice informație referitoare direct sau indirect la un utilizator specific sau determinat al site-ului http://artmash.ua ;
 9. Utilizator - orice vizitator al site-ului http://artmash.ua ;
 10. Furnizarea de date cu caracter personal - acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;
  Diseminarea datelor cu caracter personal - orice acțiuni destinate divulgării datelor cu caracter personal într-un cerc nedeterminat de persoane (transfer de date cu caracter personal) sau familiarizarea cu datele personale ale unui cerc nelimitat de persoane, inclusiv dezvăluirea datelor cu caracter personal în media, postarea pe rețele de informații și telecomunicații sau furnizarea de acces date personale în orice alt mod;
 11. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal - transferul de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către o autoritate de stat străină, o persoană străină sau o persoană juridică străină;
 12. Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiune în urma căreia datele cu caracter personal sunt distruse definitiv, cu incapacitatea de a restabili în continuare conținutul datelor cu caracter personal în sistemul de informații cu privire la datele cu caracter personal și (sau) ca urmare a cărora transportatorii materiale de date cu caracter personal sunt distruși.

 
3. Operatorul poate prelucra următoarele date personale ale Utilizatorului

 1. Prenume, nume, patronimic;
 2. Adresa de e-mail
 3. Numere de telefon;
 4. De asemenea, site-ul colectează și prelucrează date anonime despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) folosind servicii de statistici pe Internet (Yandex Metric și Google Analytics și altele).
 5. Datele de mai sus sunt încorporate în textul politicii prin conceptul general de date cu caracter personal.

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorului este de a clarifica detaliile comenzii.
 2. De asemenea, Operatorul are dreptul de a trimite notificări Utilizatorului cu privire la produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza întotdeauna să primească mesaje informative, trimițând o scrisoare către Operator la adresa de e-mail oooartmash@gmail.com marcată „Refuzul notificării de noi produse și servicii și oferte speciale”.
 3. Datele anonimizate ale Utilizatorilor colectate prin serviciile de statistici Internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile Utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și conținutul acestuia.


5. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului numai dacă sunt completate și / sau trimise de acesta în mod independent prin intermediul formularelor speciale situate pe site-ul web http://artmash.ua . Prin completarea formularelor corespunzătoare și / sau trimiterea datelor dvs. personale către Operator, Utilizatorul își exprimă consimțământul cu privire la această Politică.
 2. Operatorul prelucrează date anonimizate despre Utilizator dacă sunt permise în setările browserului utilizatorului (stocarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript sunt activate).


6. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

 1. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de operator este asigurată prin implementarea de măsuri legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerințele legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 2. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele cu caracter personal ale persoanelor neautorizate.
 3. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi transferate niciodată, în niciun caz, către terți, cu excepția cazurilor legate de punerea în aplicare a legii aplicabile.
 4. În caz de inexactități în datele personale, Utilizatorul le poate actualiza independent, trimițând o notificare către Operator la adresa de e-mail a operatorului oooartmash@gmail.com cu nota „Actualizarea datelor personale”.
 5. Timpul de procesare a datelor cu caracter personal este nelimitat. Utilizatorul își poate retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, trimițând o notificare operatorului prin e-mail la adresa de e-mail a operatorului ooartmash@gmail.com, marcat „Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 
7. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal

 1. Înainte de a începe transferul transfrontalier de date cu caracter personal, operatorul trebuie să se asigure că statul străin pe teritoriul căruia se presupune că va transfera date cu caracter personal asigură o protecție fiabilă a drepturilor persoanelor vizate de date cu caracter personal.
 2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate fi efectuat numai dacă există un consimțământ scris al datelor cu caracter personal care face obiectul transferului transfrontalier al datelor sale cu caracter personal și / sau la executarea contractului la care persoana vizată este parte.
   

8. Dispoziții finale

 1. Utilizatorul poate primi orice clarificare cu privire la problemele de interes cu privire la prelucrarea datelor sale personale, contactând Operatorul prin e-mail oooartmash@gmail.com .
 2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. Politica este valabilă la nesfârșit până când este înlocuită cu o nouă versiune.
 3. Versiunea actuală a Politicii este disponibilă gratuit pe internet la http://artmash.ua/politika-konfidentsialnosti .